Westelijke Stadsboulevard

Het concept ontwerp van de gemeente is klaar, er zijn inmiddels 2 informatie avonden geweest in Noordwest. tot 10 juli 2017 kunt u zelf als bewoner nog reageren op het ontwerp. via de website van de gemeente: https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/verkeersprojecten/westelijke-stadsboulevard  Het ontwerp...

Alles onder 1 dak

Het wijkbureau Noordwest en de wijkraad Noordwest werken samen aan de actie ‘Armoedeaanpak Noordwest’  Eén van de initiatieven is Alles onder 1 dak. Deze groep van 3 initiatieven zoekt al geruime tijd naar ruimte waar de activiteiten ontplooid kunnen...