Maand: november 2015

  • Wijkactieprogramma 2016

    In Utrecht worden plannen in samenspraak met bewoners, ondernemers en instellingen gemaakt. Wijkgericht werken is daarbij het uitgangspunt. Daarom worden gemeentelijke projecten en activiteiten in de wijk zoveel mogelijk afgestemd…