12983808081

Advies wijkraad over de Spoorzone aan de Tweede Daalsedijk


Wijkraad Noordwest heeft 7 februari
advies uitgebracht aan het College van  burgemeester en wethouders over de Ontwikkelingsvisie Tweede Daalsedijk. Deze visie, ontwikkeld door de NS en de gemeente, wordt binnenkort vastgesteld door het college. Op 3 maart volgt een Raadsinformatieavond. Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen dan hun mening geven over de visie. 

Kern van het advies is dat omwonenden en de wijkraad de participatie over de ontwikkelingsvisie onder de maat vinden. Ook bij de uitwerking van de visie dreigt de participatie niet verder te komen dan het aanhoren van voldongen feiten. De wijkraad adviseert daarom een volwaardige rol voor de omwonenden.

Continue reading Advies wijkraad over de Spoorzone aan de Tweede Daalsedijk

Reactie College op wijkraadadvies uitvoeringsagenda mobiliteit en luchtkwaliteit

Het college van b&w heeft op maandag 2 februari 2015 het antwoord gezonden op het advies van 6 wijkraden, waaronder Noordwest, en op het advies van wijkraad Oost, over de plannen en maatregelen inzake luchtkwaliteit en mobiliteit.
Plannen en maatregelen die eigenlijk al op 1 januari 2015 zouden moeten ingaan. Nu mikt het college op mei – juni dit jaar. Als eerste wordt de milieuzone Binnenstad (en een stukje Pijlsweerd) en de Knijp Monicabrug ingevoerd.

Continue reading Reactie College op wijkraadadvies uitvoeringsagenda mobiliteit en luchtkwaliteit