Meldpunt knelpunten zorg 2015

De gemeente Utrecht wil zorgvuldige stappen zetten in de veranderingen van de transitie AWBZ en Jeugdzorg en open staan voor signalen van alle betrokkenen. Ook de Wijkraad Noordwest is betrokken bij deze grote verandering. De gemeente Utrecht heeft hiervoor o.a. speciale meldpunten ingesteld, om knelpunten snel in beeld te krijgen.Inmiddels zijn de volgende twee meldpunten in bedrijf:

Continue reading Meldpunt knelpunten zorg 2015