Wijkradenadvies Uitvoeringsagenda mobiliteit en luchtkwaliteit

Gemeente: kom snel met de beloofde Uitvoeringsagenda mobiliteit en luchtkwaliteit!

In oktober stuurde de wijkraad een advies over de voorgenomen Knijp Monicabrug naar het college van b&w. Het knijpen wordt overigens voorgesteld bij de Daalsetunnel . In het advies vroeg de wijkraad ondermeer naar een overzicht van effecten van het knijpplan voor de omliggende wijken. Tijdens het voorzittersoverleg wijkraden stelde Noordwest voor hierover een gezamenlijk advies te schrijven.

Continue reading Wijkradenadvies Uitvoeringsagenda mobiliteit en luchtkwaliteit

Advies over de voorgenomen knijp Monicabrug

De wijkraad heeft in oktober een advies geschreven over de voorgenomen knijp Monicabrug door het college van Utrecht. De knip die knijp werd bestaat feitelijk uit het voorstel het autoverkeer te knijpen bij de Daalsetunnel.

Het wordt er daar qua aantal auto’s (25.000) en luchtkwaliteit niet gezelliger op. Het levert ten opzichte van de knip ook meer auto’s op de Weerdsingel, Oudenoord en Kaatstraat, maar (wat) minder op de Amsterdamsestraatweg.

Continue reading Advies over de voorgenomen knijp Monicabrug