buurthuis

Reactie gemeente op advies over verbeteren Welzijn in Noordwest

buurthuisHet krijgt langzaam vorm, maar er zijn kansen.

De Wijkraad Noordwest voelt zorg over de gevolgen van de bezuinigingen en snelle veranderingen op het aanbod en de kwaliteit van de welzijnsactiviteiten én op de noodzakelijke toename van vrijwilligersdeelname aan de “gewenste participatiemaatschappij”.

De wijkraad heeft daarom de afdeling Onderzoek van de gemeente Utrecht gevraagd om hier, in het kader van de wijkraadpleging, een studie naar te verrichten. Hierover heeft u al eerder op deze website kunnen lezen.

Uit het onderzoek blijkt dat onze zorgen ook door professionals en de inwoners van de wijk Noordwest worden gevoeld. Op basis van de onderzoeksresultaten hebben we als Wijkraad onze zorgen richting het College van B&W via een advies kenbaar gemaakt.

Continue reading Reactie gemeente op advies over verbeteren Welzijn in Noordwest