utrecht samen

Advies wijkraad aan nieuwe College: wij pakken de handschoen graag op, maakt u het mogelijk?

utrecht samenD66, GroenLinks, VVD en SP vormen na de gemeenteraads- verkiezingen van 19 maart jl. samen het college van Utrecht. In het coalitieakkoord ‘Utrecht maken we samen’ zijn nieuwe ambities geformuleerd en is extra geld gereserveerd op het gebied van economische ontwikkeling, onderwijs, duurzaamheid, zorg en werkgelegenheid.

Als Wijkraad hebben wij dit akkoord bestudeerd. Op diverse punten is de Wijkraad verheugd over het voorgenomen beleid zoals over de belofte dat niemand door het ijs zal zakken als gevolg van de economische crisis, de toezegging dat het armoedebeleid op niveau blijft en de U-pas beschikbaar blijft voor huishoudens tot 125% minimumloon.

Continue reading Advies wijkraad aan nieuwe College: wij pakken de handschoen graag op, maakt u het mogelijk?