Meedenken over de toekomst van de Amsterdamsestraatweg

Dat was het onderwerp van een heus werkatelier voor bewoners en ondernemers op 19 september en op 25 november (zie verslag) voor pandeigenaren. Dit in het kader van het maken van de ontwikkelingsstra­tegie voor de ASW, zoals de langste straat van Utrecht in het kort wordt aangeduid.

De aanpak van de ASW is een belangrijk onderdeel van het Ambitiedocument Noordwest. Het geldt voor de drie delen van de ASW. het atelier werd daarom opgesplitst in de gedeelten Pijlsweerd, Ondiep en Zuilen.

Continue reading Meedenken over de toekomst van de Amsterdamsestraatweg

Gemeenteraad bezoekt Pijlsweerd

De zaal zit goed vol. Wim Goedvolk, wijkregisseur West en avondvoorzitter heet de aanwezigen die de stortregens getrotseerd hebben van harte welkom in Het Huis. De agenda is samengesteld in overleg met Marry Mos (GroenLinks) en wijkraad Noordwest. Marry Mos is contactpersoon voor de gemeenteraad voor de wijk Noordwest. Zij legt uit dat de raadsleden naar de wijk komen om te luisteren naar de bewoners: wat zit er dwars en wat zijn goede ideeën?  

Continue reading Gemeenteraad bezoekt Pijlsweerd

lindenkring

Opening Kloostertuin nabij

lindenkringVerscholen achter Gezondheidscentrum Ondiep aan het Boerhaaveplein ligt een verwilderd stukje grond, de Kloostertuin. In 2011 heeft een aantal omwonenden, verenigd in Stichting De Lindenkring, bij de gemeente een voorstel ingediend om de Kloostertuin om zijn oorspronkelijke bestemming terug te geven.

Na een lange periode van overleg is het eindelijk zo ver: de tuin zal door de gemeente Utrecht worden overgenomen van woningbouwcorporatie en grondeigenaar Mitros. De juridische overdracht is inmiddels bijna rond. De gemeente legt het beheer van de tuin in handen van Stichting De Lindenkring.

Continue reading Opening Kloostertuin nabij

Niet iedereen is toe aan de ’participatiesamenleving’

De Wijkraad Noordwest voelt zorg over de gevolgen van de bezuinigingen en snelle veranderingen op het aanbod en de kwaliteit van de welzijnsactiviteiten én op de noodzakelijke toename van vrijwilligersdeelname aan de “gewenste participatiemaatschappij”.

De wijkraad heeft daarom de afdeling Onderzoek van de gemeente Utrecht gevraagd om hier, in het kader van de wijkraadpleging, een studie naar te verrichten.

Uit het onderzoek blijkt dat onze zorgen ook door professionals en de inwoners van de wijk Noordwest worden gevoeld. Op basis van de onderzoeksresultaten hebben we als Wijkraad onze zorgen richting het College van B&W via een advies kenbaar gemaakt.

Continue reading Niet iedereen is toe aan de ’participatiesamenleving’