Verkiezingsdebat 2014

In maart 2014 zijn er alweer gemeenteraadsverkiezingen. De wijkraad Noordwest wil daarom net als vier jaar terug een verkiezingsdebat voor de bewoners uit Noordwest organiseren. Dit om de fractievoorzitters van de diverse raadspartijen te bevragen op de standpunten en...

Wijkraad organiseert verkiezingsdebat op 18 februari

De wijkraad Noordwest organiseert op donderdagavond 18 februari het verkiezingsdebat Noordwest. Aan het debat zullen bijna alle lijsttrekkers deelnemen van zowel de huidige politieke partijen als de vier nieuwe partijen. Het verkiezingsdebat zal worden gepresenteerd door de wereldkampioen debatten; Lars Duursma. Noordwest heeft de laatste jaren veel aandacht gehad van de politiek. Twee van de vier krachtwijken in Utrecht liggen in Noordwest, er wordt volop gebouwd en gerenoveerd in Ondiep en Zuilen en er is fors gekort op de mogelijkheden om elkaar in buurthuizen actief te ontmoeten.
Genoeg reden om van de politici, die de komende periode de stad gaan besturen, te vernemen waar ze voor staan. In blokken van vier zullen de lijsttrekkers met elkaar in debat gaan over de onderwerpen; veiligheid, ontmoetingsvoorzieningen, splitsing eengezinswoningen en de spoorlaan. Tijdens elk van de vier blokken zullen bewoners bij het debat worden betrokken. Tijdens het verkiezingsdebat zal de wijkraad bekend gaan maken hoe de politieke partijen denken over de 21 onderwerpen van Noordwest. Alle politieke partijen hebben hun meningen kunnen geven, met een “ja” of “nee”, over onderwerpen zoals; de spoorlaan, het eindbusstation bij de nieuwe sporthal voor Zuilen, meer invloed van bewoners op gemeentelijk plannen, een schone openbare ruimte, splitsing eengezinswoningen en nog 16 onderwerpen. 

Continue reading Wijkraad organiseert verkiezingsdebat op 18 februari