windmolens

Advies over windmolens op Lage Weide

windmolensOp 5 september heeft onze wijkraad het advies over het voornemen tot plaatsing van windmolens op Lage Weide vastgesteld. Na uitvoerig beraad heeft de wijkraad besloten tot enkele aanpassingen in het concept advies. De belangrijkste verandering is het aanpassen van de conclusie van ‘ja, mits’ in ‘nee, tenzij’.Zowel het voldoen aan het ‘mits’ als aan het ‘tenzij’ betreffen het dringend verzoek aan het college om te voldoen aan twee voorwaarden.

Continue reading Advies over windmolens op Lage Weide