Advies over versterking en verbreding participatie

Al jaren probeert de gemeente de actieve deelname van burgers te vergroten. Dit mede door bewoners en ondernemers zo vroeg mogelijk te betrekken bij plannen die gemaakt worden. De gemeente werkt daarvoor al sinds 2010 met de ‘Utrechtse Participatiestandaard’. Het huidige College en raad wil echter ook daarnaast meer ruimte bieden voor zelfwerkzaamheid en co-creatie.

Continue reading Advies over versterking en verbreding participatie