fietsers 42

Meer inzet voor een beter fietsklimaat

fietsers 42Eind 2011 schreven we hier al over de inzet van de fietsersbond om het fietsklimaat in Noordwest te verbeteren. Knelpunten werden geinventariseerd en een Nota van Aanbevelingen opgesteld. Ter ondersteuning daarvan schreef de wijkraad, een jaar geleden inmiddels, een advies aan het College. Uiteindelijk werd ons geduldig wachten beloond met een keurig antwoord van het College. Continue reading Meer inzet voor een beter fietsklimaat