Alle goeds voor 2013

De wijkraad Noordwest wenst hierbij alle bewoners van de wijk, maar ook alle andersinds betrokkenen, alle goeds voor 2013 toe. Dat 2013 net als afgelopen jaar maar een actief en betrokken en inspirerend jaar mag worden.

De voorbereidingen voor het nieuwe jaar zijn alweer in volle gang, kijk hier voor de vergaderdata van 2013, wat een kort terugblik echter niet in de weg staat.

Na jaren van noodzakelijke investeringen in Noordwest lijkt 2012 het jaar waar voor het eerst duidelijk de gevolgen van de economische crisis te merken waren, dit als gevolg van bezuinigingen en keuzes van de diverse overheden. Begin 2012 bleef de bibliotheek in Ondiep definitief dicht en door bezuiningingen op welzijn en de bijbehorende accomodaties verdween de Balk in Pijlsweerd.

Ook andere locaties in Noordwest moeten ruimte inleveren of sluiten en activiteiten moeten daardoor verplaatst. Na veel verzet van bewoners, met ondersteuning van de wijkraad, bleef de Uithoek in Ondiep gelukkig behouden. Het wegbezuiningen van de dierenverzorgers in het Julianapark heeft in de hele wijk voor veel boze reacties gezorgd. Bewoners moeten dit nu zelf gaan doen. Anderzijds wordt er ook fors gekort op het Leefbaarheidsbudget, het middel om participatie en eigen initiatief te ondersteunen.

Gelukkig wordt er ook nog steeds veel geinvesteerd in de wijk en zijn er erg veel bewoners(groepen) actief en betrokken. De herstructuring van Ondiep is nog volop aan de gang, met vaak  fraaie resultaten en bewoners zijn fel als beloften niet nagekomen worden zoals in de Fruitbuurt Noord. OndiepTV is daarbij ook een prachtig platform om te verbeelden wat er leeft in de wijk.

Ook in Zuilen is er sinds een paar maanden een platform waar te lezen is wat er speelt en te doen is de wijk. Op de website www.zoiszuilen.nl is van alles te vinden, waaronder een jaaroverzicht.

Pijlsweerd heeft haar eigen wijkkrant en buurtoverleg waarin knelpunten en kansen in de wijk besproken worden. Kansen door nieuwbouw bij Zijdebalen en Oudenoord maar ook zorgen over de gevolgen daarvan voor de verkeersdruk en luchtkwaliteit.

Op de wijkraad komen veel zaken van de wijk samen en zitten ook vertegenwoordigers vanuit de diverse wijken. Adviezen over o.a. luchtkwaliteit en verkeerdruk zijn dit jaar gemaakt en naar het College gestuurd in de hoop daar een luisterend oor te vinden. De reactie op adviezen komen inmiddel sneller. Toch gaat het er niet om dat er alleen op tijd een reactie komt. We willen uiteindelijk een bijdrage leveren aan een leefbare, veilige en actieve wijk. Uiteindelijk ook onze wens voor 2013.