bank

Fruitbuurt Noord: vocht, tocht, schimmel en woedende bewoners

bankDe bewoners van de Fruitbuurt Noord zijn het helemaal zat. De woningen die worden verhuurd door Mitros, zijn in heel slechte staat en staan al jaren op de nominatie voor sloop of een ingrijpende renovatie, maar het project wordt steeds uitgesteld. 
In veel huizen is er vocht, tocht en staat de schimmel op de muren, soms zelfs op de meubels.
 

Continue reading Fruitbuurt Noord: vocht, tocht, schimmel en woedende bewoners

Inbreng op begroting op raadsinformatieavond

In de raadsinformatieavond van 3 april van dit jaar gaf de wijkraad een reactie op wijkambitie. Een document waarin de behoefte van de wijk op een groot aantal gebieden staat geformuleerd. Met de begroting 2013 in de hand en de invulling van de vakdiensten op de wijkambitie ernaast zou het mogelijk moeten zijn meer duidelijkheid te krijgen over wat er nu exact gebeurt in Noordwest in 2013. Continue reading Inbreng op begroting op raadsinformatieavond

dierenweide

Wie voert de hertjes?

Op bovenstaande vraag moet komende tijd een antwoord gevonden worden nu langzaamaan duidelijker wordt hoe de bezuinigingen op de dierenweide(s) daadwerkelijk vorm krijgen. Verbazing bleek er echter bij de bestuurder over de onrust die er ontstaan is door het...

Buurthuis-De-Uithoek-190312-380x285

De Uithoek blijft behouden

Buurthuis-De-Uithoek-190312-380x285In het voorjaar van dit jaar kwam naar buiten dat door de bezuinigingen op welzijnsaccomodaties in de stad o.a. buurthuis de Uithoek dicht zou moeten. In een eerder artikel sprak de wijkraad haar ernstige zorgen hierover uit en schreef er een advies over aan het College waarin dringend geadviseerd werd de Uithoek open te houden. Veel actieve bewoners kwamen ook in verzet tegen deze dreigende sluiting daar deze grote gevolgen zou  hebben.

Continue reading De Uithoek blijft behouden