St.Josephlaan - Marnixlaan Medium

Verkeersknelpunten

St.Josephlaan - Marnixlaan MediumDe foto hiernaast wekt de indruk dat de Josephlaan een rustige weg is maar niets is minder waar. De Josephlaan is èèn van drukste en meest vervuilde wegen in de stad. Vandaar ook dat de wijkraad de Josephlaan ook opnieuw heeft genoemd in een vlak voor de zomervakantie gegeven advies aan de gemeente inzake verkeersknelpunten in de wijk. Dit in reactie op een verzoek van het College aan alle wijkraden om te reageren op de al door de gemeente samengestelde lijst met prioriteiten.

Continue reading Verkeersknelpunten