Hogeschool weg uit Pijlsweerd, wat komt er voor in de plaats? – deel 2

Op 16 december 2011 schreef ik over het vertrek van de Hogeschool uit de panden langs de Oudenoord en Nijenoord. Wat kan er voor in de plaats komen en dat gezien vanuit de invals­hoek leefbaarheid? Studenten van de Hogeschool kregen van de gemeente de studieopdracht hier naar onderzoek te doen. De nabijheid van de binnenstad was daarbij ook in beeld.  De studie werd ondermeer begeleid door sociaal makelaar Rob Steinebach en wijkraadvoorzitter Gerard van Wakeren.   Continue reading Hogeschool weg uit Pijlsweerd, wat komt er voor in de plaats? – deel 2

Korten op leefbaarheidsbudget beperkt eigen regie en inzet bewoners

Bovenstaande mag kortgezegd de samenvatting zijn van de kritiek die door de wijkraad uitgesproken is in de raadsinformatieavond van 19 juni. Kritiek op het voornemen van het College om, zoals te lezen in de Voorjaarsnota, maar liefst 2 ton per wijk minder aan het leefbaarheidsbudget ter beschikking te stellen. 
Een budget dat bij uitstek bewoners mogelijkheden biedt hun eigen omgeving vorm te geven, aanpassingen en verbeteringen te verrichten en initiatieven te ontplooien. Daar waar participatie op andere gebieden, bv. bouwprojecten, nog steeds vaak moeizaam echt vorm krijgt is er bij inzet van het leefbaarheidsbudget vaak direct resultaat zichtbaar.

Continue reading Korten op leefbaarheidsbudget beperkt eigen regie en inzet bewoners

Dierenweide Julianapark bedreigd met sluiting

Een dag na de Dag van het Park nog wel presenteerde Mirjam de Rijk namens het College de Voorjaarsnota. In de brei aan cijfers en letters lijkt de alinea over Dierenweides in zelfbeheer (p28) niet erg belangrijk waarbij de gematigd optimitische toon aan het begin van de Voorjaarsnota en de keuze voor een groen, open en sociaal beleid doet vermoeden dat er ook voor Noordwest keuzes voor de toekomst worden gemaakt. De sluiting die de dierenweides in de stad, dus ook die in het Julianapark, nu boven het hoog hangt lijkt daar geheel tegenin te gaan. Een keuze die zelfs niet gemaakt zou zijn in het licht van de crisis en de noodzakelijk besparingen maar omdat: 

Continue reading Dierenweide Julianapark bedreigd met sluiting