Sluit de Uithoek niet !

Daar komt kort gezegd het advies van de wijkraad, welk op 4 april aan het College en de raadsleden is gestuurd, op neer. Eerder al verscheen er een artikel op onze website waarin de zorgen werden geuit over de gevolgen van de sluiting, maar ook dat met de sluiting het eigen beleid van de gemeente, inzake participatie en zelfsturing, ondergraven wordt. Daarbij komt nog dat de cijfers over de bezettingsgraad van de Uithoek niet kloppen.

Continue reading Sluit de Uithoek niet !

Vage ambities

Het klinkt zo mooi: “De wijkambities zijn de eerste zichtbare producten van de nieuwe manier van wijkgericht werken. Ze vormen voor de wijkbureaus, de vakdiensten, de wijkpartners en bewoners het toetsingskader voor de inzet van de gemeente in de wijk.”  Helaas blijkt in de praktijk dat de uitwerking van dit ‘product’ nogal wat te wensen overlaat. 

Ondanks dat het instrument op zich waardevol kan zijn lijkt de 1e exercitie een gemiste kans. Teveel moest het voldoen aan het vooraf bedachte format en zijn de ambities zo vaag geformuleerd (SMART-loos) dat niemand zich daar een buil aan kan vallen.  Continue reading Vage ambities