Pijlsweerd verliest de Balk

Zonder enig overleg met de buurt heeft wijkwelzijnsorganisatie Portes besloten de huur van buurthuis de Balk in Pijlsweerd per 1 juni 2012 te beëindigen. Een zeer kwalijke zaak vindt de wijkraad.

Allereerst is daar de zo vaak genoemde ‘Civil Society’. De gemeente wil daarin: betrokken burgers die samen de maatschappij beter maken” (p10). Dat betekent ook dat burgers betrokken moeten worden bij te nemen besluiten over voorzieningen in hun wijk. Ook als het gaat over besluiten die negatieve gevolgen hebben.  Continue reading Pijlsweerd verliest de Balk

verkeersdruk.jpg

Minder verkeersdruk op Utrecht West

verkeersdruk.jpgIn opdracht van het college is door de gemeente een studie uitgevoerd hoe de verkeersdruk op de westkant van de stad (West en Noordwest) kan worden verminderd zonder daar nieuwe wegen voor aan te moeten leggen. Dit ter vervanging van de plannen van het vorige college om de Spoorlaan aan te leggen en de St. Josephlaan te ondertunnelen.  Zoals bekend kwam vooral uit Noordwest de tegenstand. En met succes, die plannen zijn geschrapt.

De studie kiest uit 11 varianten, variant 4b als voorkeursvariant. Deze variant houdt in dat via een verkeerslichteninstallatie het verkeer tussen Leidsche Rijn Centrum en de gele Hogeweidebrug gedoseerd wordt. Hierdoor wordt het autoverkeer van buiten Utrecht of vanuit Leidsche Rijn via Leidsche Rijn Centrum ontmoedigd om de Hogeweidebrug te nemen.  Hiermee wordt bevorderd dat het autoverkeer naar de stad de Noordelijke Randweg Utrecht, de NOUW2 over Lage Weide of  Hooggelegenbrug /Flyover over het 24 Oktoberplein neemt. 

Continue reading Minder verkeersdruk op Utrecht West