Geen bieb meer in Ondiep

Inmiddels is er bij de ingang van de bibliotheek aan de Plantage te lezen dat deze vestiging op 1 januari 2012 dicht zal zijn. Een niet al te beste start van het nieuwe jaar zeg maar. Eind oktober al gaf de wijkraad aan het College het dringende advies om deze vestiging niet te sluiten. Veel argumenten om uiteindelijk wel te sluiten werden genoemd in de notitie  “Modernisering Bibliotheek Utrecht”. Argumenten die de bibliotheek als uitgangspunt hadden. Continue reading Geen bieb meer in Ondiep

Fijne feestdagen

Allereerst wil de wijkraad alle bewoners van Noordwest fijne feestdagen toewensen en een betrokken 2012 in een leefbare en bruisende wijk. Als het einde van het jaar nadert is het vaak ook tijd voor een korte terugblik. Waar heeft in 2011 de wijkraad zich mee beziggehouden en zich hard voor gemaakt?
Ook dit jaar werden er weer diverse adviezen aan het College gegeven. Daarnaast werd er in de wijkraad o.a. gesproken over de wijkgroenplannen, de sluiting van de bibliotheek in Ondiep, het openbaar vervoer in de wijk en de veiligheid. Tevens werd er een wijkraadpleging gehouden middels een kaartenactie. De voorgenomen plaatsing van windmolens op de Lage Weide bleek daarbij voor verhitte discussies en acties vanuit bewoners te zorgen.

Continue reading Fijne feestdagen

Laatste nieuws

Op 20 december wordt alweer de laatste vergadering van 2011 gehouden. Naast een terugkoppeling over de laatste stand van zaken rondom de wijkraadpleging, de wijkambitie en de mogelijke plaatsing van windmolens op Lage Weide zal er uitbebreid worden stilgestaan...

Hogeschool weg uit Pijlsweerd, wat komt er voor in de plaats?

De Hogeschool Utrecht met drie grote locaties langs de Oudenoord en Nijenoord zal binnen vijf jaar ver­trekken naar De Uithof. Bewoners in Pijlsweerd vragen zich af wat er voor in de plaats komt.  (Stu­denten)­huisvesting, kantoren, winkels, horeca  en andere bedrijvigheid die vlakbij de binnenstad willen zitten? Blijft de bebouwing, wordt er gesloopt, komt er nog meer bebouwing bij? Nog meer verkeer?

Wat betekent het  dat de St. Jacobsstraat en Oudenoord de ‘ Kop van Noord’ moet worden met een’ Parklane’ uitstraling? Dat laatste staat in het ambitiedocument ‘Utrecht aantrekkelijk en bereikbaar’.  En dat tegen het licht dat er al zoveel op stapel staat in deze buurt: 1000 woningen in Zijdebalen, het Noorderlicht en langs de Westerdijk, er in het Noordsepark aan een forse facelift wordt gewerkt en de uitwerking van de Vechtvisie aanstaande is.

Continue reading Hogeschool weg uit Pijlsweerd, wat komt er voor in de plaats?

Project gecontroleerde heroïneverstrekking Kaatstraat

Het  jaarlijks onderzoek naar de effecten op de buurt als gevolg van de heroïneverstekking aan de Kaatstraat is uit. Dit onderzoek, dat sinds 2000 onder bewoners in Pijlsweerd en Lauwerecht wordt gehouden, geeft een stijgend positief oordeel, maar laat op onderdelen bezorgdheid zien op onder­delen van de leefbaarheid.  Het betreft negatieve ontwikkelingen die niet  gerelateerd hoeven te zijn aan de heroïneversterking.  Het onderzoek vraagt naar de leefbaarheid in ruimere zin. Dit blijkt ook uit de uitkomsten.

Het algemene oordeel  over de leefbaarheid is ruim voldoende. Driekwart van de bewoners geeft aan gehecht te zijn aan de buurt. Slechts een klein deel  is van plan te verhuizen. Verkeersproblemen en drugsoverlast worden als belangrijkste buurtproblemen genoemd.

Continue reading Project gecontroleerde heroïneverstrekking Kaatstraat

Windmolens op Lage Weide

Het laatste kwartaal van 2011 werd de discussie  in wijken rond Lage Weide overheerst door de mogelijke plaatsing van windmolens op dit industrieterrein.  Zeker extra gevoelig voor Noordwest gezien de reeds jarenlang overheersende overlast van de bestaande bedrijven op Lage Weide.  Zo overhandigde de Milieugroep Zuilen op 9 december haar stankoverlastrapport aan wethouder De Rijk.  De wijkraad houdt dan ook het proces van mogelijke plaatsing  van windmolens scherp in de gaten en beziet dit vanuit de totale milieuoverlast in Noordwest. Daarover gaat dit voortgangs­bericht. 

De wijkraad heeft op haar overleg op 15 november de gemeente uitgenodigd om de stand van zaken uit de doeken te doen. Raadpleeg daarvoor het verslag van de wijkraad. Daarnaast is er contact met de gemeente en met diverse groepen.  Nu het proces in hoofdlijnen en  de inbreng van de wijkraad tot nu toe.

Continue reading Windmolens op Lage Weide