Politieke keuzes in Noordwest

Vaak is onduidelijk wat een stem op een partij nu daadwerkelijk voor je wijk betekent. Tijdens het verkiezingsdebat in het Geuzenkwartier op 18 februari konden de Utrechtse politieke partijen aan de hand van 4 thema’s aan de bewoners van Noordwest laten zien  hoe ze hier in staan. Zo werd nogmaals duidelijk welke partij voor en tegen de Spoorlaan is en hoe er met veiligheid moet worden omgegaan. De wijkraad heeft daarnaast op 21 belangrijke onderwerpen aan alle partijen gevraagd of ze daar voor of tegen zijn. Onderwerpen die momenteel spelen in Noordwest en waar politieke keuzes in gemaakt moeten worden. Onderwerpen waar, als gevolg van die keuzes, vaak geld voor vrijgemaakt moet worden. In een tijd van bezuinigingen betekent dit vaak dat naar andere onderwerpen minder geld gaat. De wijkraad zal komende periode de partijen in het College en de raad volgen, en daar waar mogelijk aanspreken en advies geven op de keuzes die gemaakt worden en direct te maken hebben met zaken die spelen in Zuilen, Ondiep en Pijlsweerd. De 21 onderwerpen zijn daar een hulpmiddel bij. 

Continue reading Politieke keuzes in Noordwest

Politiek debat in Noordwest druk bezocht

Op donderdagavond 18 februari vond in Het Geuzenkwartier in Ondiep een, door de wijkraad Noordwest georganiseerd, politiek debat plaats onder leiding van Lars Duursma (wereldkampioen debatteren). Het debat werd druk bezocht en was verhit.   

Het politieke debat was georganiseerd om de inwoners van Noordwest (o.a. Pijlsweerd, Ondiep en Zuilen) kennis te laten maken met de politieke opvattingen van de partijen die aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemen. Aanwezig waren de SP, Groenlinks, PvdA, CDA, VVD, TROTS, PvE, PVU, D66 en de Groenen. De ChristenUnie moest vanwege ziekte verstek laten gaan. De politici discussieerden over verschillende thema’s. Deze thema’s werden door een wijkraadslid ingeleid waarna de debaters en de bezoekers konden reageren.  Kijk voor meer foto’s (door Aad van Vliet) van het debat op het: Fotoalbum.

Continue reading Politiek debat in Noordwest druk bezocht

Wijkraadpleging 2009 Pijlsweerd

2009: leefbaarheid onder druk door verkeer. Onlangs heeft de wijkraad Noordwest een advies aan het College gestuurd over de leefbaarheid en veiligheid in de Pijlsweerd. Daar is een wijkraadpleging gehouden waarin genoemde thema’s ter sprake kwamen. Dit onderzoek is gedaan door...

LEVS heukelomlob 2 1256900724 330x0

Groene lob- van Heukelomlob

LEVS heukelomlob  2  1256900724 330x0De structuur van Zuilen wordt in belangrijke mate bepaald door een drietal lange lijnen: de Vecht, de Amsterdamsestraatweg en de As van Berlage. Daarnaast is er haaks hierop een aantal groene lobben die vanaf de Vecht en het Vechtoeverpark de wijk inprikken. Deze zijn belangrijk voor de ruimtelijke indeling van de wijk. Een van deze groene lobben is de Van Heukelomlob, de enige die vanaf de Vecht tot aan het Amsterdam-Rijnkanaal loopt en deze zodoende met elkaar verbindt. 
 


Continue reading Groene lob- van Heukelomlob

Slapeloze nachten door overlast horeca Amsterdamsestraatweg

Horeca Breda eerder dichtBewoners om en aan de Amsterdamsestraatweg zijn in actie gekomen tegen de al jaren durende overlast in vooral het gebied tussen het viaduct en de Concordiastraat. Ze hebben een brief verspreid rond de 2e Daalsebuurt waarin ze bewoners oproepen om naar het verkiezingsdebat van de wijkraad te komen op 18 februari om daar hun stem te laten horen. Er zouden volgens de bewoners de laatste 2 jaar maar liefst 35 horecavergunningen afgegeven zijn. Genoemd wordt de overlast van de bezoekers doordat vooral horecaondernemingen 24 uur per etmaal open zouden zijn.

"Bewoners ondervinden daar veel te vaak de negatieve gevolgen van. Dat komt vooral door de bezoekers van horecavestigingen. Zij bezoeken ’s nachts de café’s, de gamewinkels en andere zaken. Ze dumpen hun afval op straat. Vaak in de zijstraten. Het meeste afval is restanten van net gekochte etenswaren, maar ook lege bier-, wijn- en whiskyflessen, plasticzakken, blikjes & tassen, kartonnen pizzadozen etc worden klakkeloos gedumpt. Zelfs worden etensrestanten op auto’s gesmeerd of tegen gevels. Ook wordt geürineerd tegen blinde gevels en er wordt geregeld gekotst op straat. ‘s Nachts kunnen bezoekers parkeren zoals ze zelf maar willen. Daarmee vaak een hele straat blokkerend met herrie uit de autoradio’s."

Continue reading Slapeloze nachten door overlast horeca Amsterdamsestraatweg

Voortbestaan Eigen Haard een politieke kwestie!

 Eigen Haard: een goed lopend buurthuis opgestart door vrijwilligers in 2007, omdat er zoveel behoefde was aan een ontmoetingsplek in Zuilen Noord, is nog steeds niet zeker van haar voortbestaan. Het onderkomen van buurthuis Eigen Haard, de dependance van het Delta College aan de Lieven de Keylaan gaat tegen de grond om plaats te maken voor nieuwbouw. Om het belang van het behoud van het buurthuis te onderstrepen, gaf Stichting Eigen Haard afgelopen dinsdag een presentatie waarvoor diverse partijen waren uitgenodigd: de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) gemeente Utrecht, woningbouwcoöperatie Mitros, gemeenteraadsleden, wijkraad en bewoners uit de buurt.  

Eigen Haard is een ontmoetingsplek voor en door bewoners in (begeleid) zelfbeheer. Wekelijks bezoeken zo’n 180 kinderen en volwassenen het buurthuis om deel te nemen aan allerlei activiteiten. Bewoners ervaren meer sociale controle en samenhang in de buurt sinds de komst van het buurthuis. De opzet van Eigen Haard past helemaal binnen de doelstelling van de gemeente: bewonersinitiatieven uit de wijk positief waarderen. Gezien de bezuinigingen in het welzijnswerk zou het goed zijn Eigen Haard te laten voortbestaan.

Continue reading Voortbestaan Eigen Haard een politieke kwestie!