Parkeerchaos dreigt bij het Vorstelijk Complex

Nu de oplevering van het Vorstelijk Complex aan het Prins Bernardplein, waarbij de voormalige scholen Prinses Christinaschool en de Prinses Beatrixschool samen met een nieuw gebouwde theaterzaal  zijn voltooiing nadert (juni 2010), is er onrust in de buurt ontstaan omdat de noodzakelijke te realiseren parkeerplekken er nog niet zijn en ook dit jaar niet lijken te komen. De 60 nieuwe parkeerplekken zouden vooral gesitueerd worden op de J.M. de Muinck Keijzerlaan waar het wegvlak terug gebracht zal worden tot 2×1 rijbaan i.p.v. de huidige 2×2 rijbanen, waarbij de overgebleven ruimte vooral gebruikt zal worden voor extra parkeerplekken. Deze zouden de parkeerdruk in de wijk moeten verlichten en ook de eventuele piekbelasting tijdens voorstellingen moeten kunnen opvangen.

Continue reading Parkeerchaos dreigt bij het Vorstelijk Complex

Wijkraadpleging 2007 Zuilen

2007: Sociale binding en actieve betrokkenheid in Zuilen Noord.     Bewoners uit Zuilen-Noord geven aan samen te willen werken aan de leefbaarheid in de wijk, waar ze over het algemeen met plezier en tevredenheid wonen. Ze maken zich wel zorgen...

Zuilen wil actie gemeente tegen woningopsplitsingen

Bekijk de afbeelding op ware grootteAl bijna 2 jaar probeert de wijkraad bij de gemeente duidelijk te maken dat het opsplitsen van woningen in vooral Zuilen maar ook Pijlsweerd de leefbaarheid sterk onder druk zet. Ondanks dat dit op een op een instemmend geknik vanuit het stadhuis kan rekenen blijven daadwerkelijk effectieve maatregelen vooralsnog uit. Eerdere regelgeving door de gemeente opgesteld om omzettingsvergunningen in een aantal wijken geheel te verbieden hield bij de rechter geen stand. Nu moeten de signalen vooral van bewoners komen die bezwaar kunen maken tegen het verlenen van een omzettingsvergunning. Bewoners in Zuilen zijn het zat, zo geeft het AD op 12/1 aan, en willen actie van de politiek. Verderop in het AD worden door de voorzitter van de wijkraad nog eens de gevolgen van het opsplitsen van woningen benoemd en getoond. Inmiddels is er ook een bewonersgroep "Zuilen in Actie" opgericht. Het zal zeker een thema worden bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Lees hier meer over de huidige regelgeving.

Continue reading Zuilen wil actie gemeente tegen woningopsplitsingen

Onvrede over voortgang nieuwbouw Queeckhovenplein

Een kleine 50 bewoners kwamen dinsdagavond 12 januari af op de voorlichtingsbijeenkomst over de sloop- en nieuwbouwplannen rondom het Queeckhovenplein. Dit op uitnodiging van Mitros die in een eerdere nieuwsbrief al hadden aangegeven welke stappen er genomen zijn en nog moeten worden. Een bewonersonderzoek halverwege 2008 leverde al een groot draagvlak voor sloop op. Stedenbouwkundige plannen en een sociaal plan moesten uitgewerkt om vervolgens met een draagvlakmeting definitief de plannen vast te stellen en tot uitvoering over te gaan.  Bewoners waren vol verwachting naar de avond gekomen maar de teleurstelling en frustratie was groot toen bleek dat pas eind 2010 de draagvlakmeting gehouden zou worden. Voordat Mitros en stedenbouwkundig bureau Urbis de 3 ontwerpen voor nieuwbouw aan de zaal konden presenteren was deze al grotendeels leeggelopen.

Continue reading Onvrede over voortgang nieuwbouw Queeckhovenplein

Klankbordgroep kritisch op programma voor Zijdebalen

Voor de klankbordgroep was10 november een markeerpunt voor de verdere ontwikkeling van het plan Zijdebalen. Op die avond vroegen gemeente en projectontwikkelaar wat de groep vond van het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE), het voorportaal van het te maken bestemmingsplan. Op 22 december is er een inloopavond belegd. Op 6 januari (aanvang 19.30)  is er een meer uitgebreide informatieavond in het voormalige kantoor van Jongeneel aan de Zeedijk. Dan zullen ook leden van de klankbordgroep hun visie toelichten op verschillende onderdelen van het pro­gramma.
De visie van de klankbordgroep heeft de groep verzonden aan het college van burgemeester en wethouders. De klankbordgroep is niet tegen de ontwikkeling van het terrein en het plan zit er op punten bemoedigend uit. Maar vanaf het begin was er bezwaar tegen zoveel woningen op zo’n klein terrein. De meeste kritiekpunten hangen daarmee samen. 

Continue reading Klankbordgroep kritisch op programma voor Zijdebalen

As van Berlage

De As van Berlage is een anker in Zuilen maar heeft een een kwaliteitsimpuls nodig. De start daarvan is enige jaren begonnen en werpt inmiddels zijn vruchten af. Een fontein op het plein van Berlage is bijna klaar, de herinrichting...