J.O.V. Geuzenwijk wint de Slinger Award 2009

De Jeugd en Ontspanningsvereniging Geuzenwijk is  al  ruim 60 jaar oude maar nog steeds zeer actieve vereniging met activiteiten voor de jeugd en volwassenen in Zuilen, Ondiep en Pijlsweerd. Bij de vereniging is het mogelijk deel te nemen aan biljarten, carnaval, darts, handwerken, klaverjassen, majorette/ twirling, steps en voor de jeugd het jaarlijkse zomerkamp. Het verenigingsgebouw bevindt zich in het Geuzenkwartier aan de Laan van Chartroise in Ondiep. De vereniging loopt voorop in Noordwest als het gaat om het zelfstandig en met veel vrijwilligers activiteiten organiseren. Op 11 november werd door burgemeester Wolfsen de Slinger Award 2009 uitgereikt. De Slinger Utrecht is een keten van individuen en Utrechtse organisaties, waaronder sociale instellingen, bedrijfsleven, overheid, scholen, sportverenigingen en culturele instellingen, die willen bijdragen aan een hechtere, veiligere en vooral leefbare Utrechtse samenleving. Er zijn enorm veel mensen die willen bijdragen aan een prettige, tolerante en betrokken Utrechtse samenleving, maar niet precies weten hoe, of er de middelen niet voor hebben. Met een door de vereniging ontwikkeld initiatief, is de Jeugd en Ontspanningsvereniging Geuzenwijk, winnaar geworden van de Singer Award 2009.

Continue reading J.O.V. Geuzenwijk wint de Slinger Award 2009

Raadsinformatieavond ALU laat krachtig protest zien

Protestrap uit Utrecht Noordwest
Een druk bezochte raadsinformatieavond over het ALU, met met meer dan 20 sprekers, leverde op 3 november een levendige avond op met inbreng uit alle delen van de stad Utrecht. Naast een grote inbreng uit Noordwest waren er sprekers uit Oog in Al, Dichterswijk  en Hoograven. De meest tot de verbeelding sprekende inbreng kwam uit Zuilen d.m.v. een "Ontvredenheidsrap uit Noordwest" .  In de bijna 3 uur durende avond werden de raadsleden bestookt met argumenten tegen vooral de spoorlaan en tunnel. Uit andere wijken werden ook zorgen uitgesproken over de toename van verkeer en toenemende druk op de leefbaarheid. 

Continue reading Raadsinformatieavond ALU laat krachtig protest zien