Plan Zijdebalen steeds meer uitgekleed

Het begon twee jaar geleden allemaal veelbelovend volgens de gemeente en de projectont­­­wikkelaar.  Luxe woonwijk met grachtenpanden. Niet alleen langs de Vecht, maar ook nog aan nieuwe grachtjes. De te herstellen waterloop langs de Westerdijk zou de kroon op het werk worden.Goed, de omwonenden waren niet zo enthousiast over de hoge woningdichtheid, de bouw­hoogte en het totale gebrek aan openbaar groen, maar verder zagen de plaatjes van de ontwik­ke­laar er gelikt uit. Positief punt was dat het parkeren niet op straat zou plaatsvinden, maar onder de bouwblokken. Bij behandeling in de gemeenteraad van het structuurplan kregen de om­wo­nenden een beetje gelijk: het aantal woningen werd op 440 gezet, het te bebouwen vloer­oppervlak werd wat naar beneden bij gesteld en de bouwhoogte werd hier en daar iets beperkt. Vooral de bewoners aan de Lauwerecht vinden de nu toegestane bouwhoogte (3 bouwlagen met een kap) aan de Zeedijk nog steeds te hoog. Dat gelet op de huidige situatie. 

Continue reading Plan Zijdebalen steeds meer uitgekleed

Bezuinig op de eenzaamheid

Het onderwerp eenzaamheid haalt de voorpagina even maar is dan ook zo weer verdwenen. Vreemd genoeg daar enerzijds de cijfers verontrustend zijn en aan de andere kant de overheid steeds meer verantwoordelijkheid terug bij de burger legt. Het huidige College heeft mede in het licht van de crisis gekozen om o.a. op het welzijnswerk het komend jaar fors te bezuinigen, voor Noordwest ruim 5 ton, en al eerder heeft de wijkraad haar zorgen daarover uitgesproken. Continue reading Bezuinig op de eenzaamheid

alt

Feestelijke opening speeltoestellen Plesmanlaan

 altOp 15 oktober na schooltijd vond in de stralende zon de feestelijke opening  plaats van de nieuwe speeltoestellen aan de Plesmanlaan op het terrein van het voormalige gebouw de Overloop. Al enkele jaren lag het terrein er niet erg aantrekkelijk bij mede doordat de gemeente het op zeer onelegante wijze had dicht laten straten. De schandalig hoge prijs die hiervoor betaald is, werd gefinancierd vanuit het leefbaarheidsbudget, ondanks dat de Wijkraad hiervoor een negatief advies had altafgegeven.

Gelukkig is het toch nog goedgekomen met deze plek. Een aantal kinderen van basisschool de Piramide waren het zat en hadden bij de gemeente een aanvraag ingediend om speeltoestellen te plaatsen. Na schooltijd kwamen de kinderen in groten getale naar het naast de school liggende speelplein om de feestelijke opening bij te wonen. De speeltoestellen waren met lint omwikkeld. Na een korte toespraak van Monique Theijsmeijer, Wijkmanager Zuilen namens het Wijkservicecentrum Noordwest en Henk Beukers, voorzitter van de Wijkraad mochten de linten, door een aantal kinderen die het initiatief genomen hadden en ook de speeltoestellen uitgekozen hadden, worden doorgeknipt. Daarna werden ballonnen in allerlei kleuren losgelaten en konden de toestellen uitgeprobeerd worden. Ook het voetbalterrein werd direct uitgeprobeerd met de nieuwe ballen.  Anderen namen een kop warme chocolade melk met een speculaasje of spekje.

Continue reading Feestelijke opening speeltoestellen Plesmanlaan

Omzetten woningen: politiek is aan zet!

Bekijk de afbeelding op ware grootteHet omzetten van (eengezins)woningen naar vooral studentenhuisvesting blijft de gemoederen bezig houden. Na een laatste update van de wijkraad op 1 september schreef ook blogger Idolmind meerdere artikelen over de gevolgen van deze problematiek. Een reportage volgde bij RTV Utrecht en de poltiek bij mode van de PVDA sloot de rij. Nu heeft al ruim anderhalf jaar geleden de wijkraad een advies over deze problematiek geschreven. In eerste instantie pakte het College dit op door geen omzettingsvergunningen meer in de Krachtwijken te verlenen. In maart van dit jaar echter besloot de rechter dat per aanvraag gekeken moet worden wat de effecten op de buurt zijn. Dan pas kan mogelijk een aanvraag afgewezen worden. De PVDA laat het echter vooral aan de burger over om overlast of illegaal ombouwen te melden. Wat mager wat ons betreft. Creatievere oplossingen en meer controle mag verwacht worden.

Continue reading Omzetten woningen: politiek is aan zet!