fontein zonder hek.jpg - 2.05 Mb

Fontein van Berlage, vervolg 2: uitspraak 10 oktober

fontein zonder hek.jpg - 2.05 MbZoals al eerder te lezen was, is er een verschil van mening tussen de gemeente en de aannemer over de kwaliteit van uitvoering van de fontein. Omdat de gemeente en aannemer niet tot een oplossing konden komen, heeft de gemeente het geschil in maart 2008 voorgelegd aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw. De verwachting was dat er een uitspraak zou zijn eind zomer 2008 en later weer in het 2de kwartaal van 2009. Doordat het een ingewikkelde kwestie is, is er is nog altijd geen uitspraak. Wel heeft de Raad van Arbitrage de zaak op vrijdag 10 juli jl. behandeld en een bezoek gebracht aan de fontein. De verwachting is nu dat de uitspraak op 10 oktober 2009 zal zijn. Op basis van deze uitspraak zal wat er niet in orde is aan de fontein in het najaar van 2009 vervangen worden. Zou het einde van een lang verhaal, daterend uit 2005,  dan toch eindelijk in zicht zijn?  Eerst zien en dan geloven!

Continue reading Fontein van Berlage, vervolg 2: uitspraak 10 oktober

Ondiep uitgefeest

Klein verslag van een bezoek.
Zaterdag 26 september was er weer een ‘feest’ in Ondiep op de Plantage. Om een uur of twee gingen mijn partner en ik kijken of er nog wat leuks was te beleven en of er nog nieuwe interessante informatie over de wijk Ondiep was te vinden. De eerste aanblik was een halflege Plantage waar voornamelijk ouders en kinderen rondliepen, en een hoop harde muziek. Een ritje op de Segway trok onze aandacht. Het viel nog best tegen om jezelf hierop in evenwicht te houden.  Gelukkig was er een vriendelijke begeleider die je goed instrueerde en zorgde dat je niet kon vallen. Zou dit in de toekomst een veelgebruikt vervoermiddel gaan worden? De tijd zal het leren. Toen op zoek naar iets te eten. 

Continue reading Ondiep uitgefeest

Onderhoud Norbruislaan onhandig gepland

Dat schrijft de wijkraad o.a. in een advies aan het College. De werkzaamheden aan de Norbruislaan zijn in de planning naar voren gehaald i.v.m de economische crisis. De wijkraad adviseert het College echter om dit “versneld investeren” niet te doen. Dit daar de Norbruislaan dan over een aantal jaren weer opgebroken moet worden om deze aan te sluiten op het Bernhardplein. Weggegooid geld dus. Al jaren zijn er grootse plannen rondom de hele As van Berlage. Plannen die, door allerlei oorzaken, maar mondjesmaat tot uitvoering komen. Wel worden er nu een aantal concrete stappen gezet om de verschillende projecten ten uitvoer te brengen. Continue reading Onderhoud Norbruislaan onhandig gepland

Bewoners Duyfhuysbuurt actief met opvrolijken omgeving

In het voorjaar van 2009 is door de bewonersgroep Duyfhuysbuurt een aanvraag ingediend voor de realisatie van een aantal geveltuinen. Inmiddels heeft de gemeente groen licht gegeven voor de eerste 50 geveltuinen. Deze kunnen bij de benedenwoningen in de Duyfhuysbuurt worden aangelegd. Voor u als bewoner zijn er geen kosten aan verbonden. Zelfs de planten krijgt u erbij. Voorwaarde is wel dat u uw eigen tuin onderhoudt. 

Het principe
Een geveltuin is een smal tuintje die tegen de gevel van het huis wordt aangelegd, bij huizen zonder voortuin. Om de tuin aan te leggen wordt door de gemeente tegels verwijderd, een stootrand aangelegd en de tuin opgevuld met nieuwe tuinaarde. Ook kunt u planten uitkiezen. Met de aanleg van de geveltuinen wordt de buurt een stuk groener!

Continue reading Bewoners Duyfhuysbuurt actief met opvrolijken omgeving

Gemeenten moeten inspraak bewoners verbeteren

Tot deze conclusie kwam de nationale onbudsman. Het huidige College mag zich daar wat van aantrekken daar Utrecht tot èèn van die gemeenten gerekend mag worden. De laatste periode hebben we gezien bij o.a. het ALU en de bouwplannen bij de Oudenoord dat daar bewoners gepasseert worden en inspraak een wassen neus blijkt. In een tijd waar overheden steeds meer voorzieningen afbreken en meer verantwoordelijkheden bij de burger leggen mogen diezelfde overheden ook weleens echt werk van inspraak maken. De nationale ombudsman gooide er maar weer eens een onderzoek tegenaan, het zoveel over dit thema, en schrijft in een persbericht:
Veel gehoorde knelpunten zijn dat burgers te laat worden betrokken door de gemeente of dat hun inbreng wordt genegeerd. Ook wordt vaak geklaagd over gebrekkige informatievoorziening gedurende het traject of hebben burgers het gevoel dat de beslissing eigenlijk al genomen is en de procedure een verplichte oefening is."

Continue reading Gemeenten moeten inspraak bewoners verbeteren

Bewonersprotest ALU: website in de lucht

spoorlaan 3.jpg - 228.96 Kb

Update 24 september: inmiddels is er een website waarop alle actie te volgen zijn : www.luchtkwaliteit.nu
Diverse bewonersgroepen in Noordwest hebben op maandag 9 september met  het uitgeven van een persbericht en een interview in het AD  van diezelfde dag de aandacht gevraagd voor de gevolgen van het ALU voor Zuilen, Ondiep en Pijlsweerd. Er is, zoals inmiddels wel bekend, een brede onvrede over de gang van zaken en onrust over de gevolgen van alle plannen. Gevolgen waar al eerder over is geschreven en die vooral te maken hebben met de toename van verkeer, geluidsoverlast en luchtvervuiling maar ook voor de manier waarop de gemeente de burgers heeft geinformeerd over. Dit alles door de aanleg van de afrit van de A2 en de ondertunneling van de Josephlaan maar ook door de invoering van het sectorenmodel. Lees daarvoor de eerdere berichten op deze website. Naast een artikel in het AD heeft AllesOverUtrecht er een stuk over geschreven. Op 16 september verscheen er weer een bericht in het Stadsblad.  Vorige week berichtte het AD al over het protest vanuit Hoograven.  Het College neemt eind september een definitief besluit over het wel of niet doorgaan van alle plannen.  Het College heeft adviesbureau Oranjewoud daarvoor gevraagd om extern onderzoek te doen. Mede op basis van deze gegevens wordt een besluit genomen. Lees verder voor het persbericht.

Continue reading Bewonersprotest ALU: website in de lucht

Goed nieuws voor het Monicahof

Begin juli werd er aandacht gevraagd voor een bouwplan in het park Monicahof in Pijlsweerd. Als dit plan zou worden uitgevoerd zou een flink stuk groen zijn parkfunctie verliezen. Een groot aantal bewoners van Pijlsweerd hebben zienswijzen ingediend en de gemeenteraad heeft vragen gesteld aan de verantwoordelijk wethouder, Harrie Bosch. Dinsdagavond 1 september bij de vergadering van de Wijkraad Noordwest waren Harrie Bosch en Rinda den Besten aanwezig. Tijdens de vergadering zei Harrie Bosch dat het bouwplan in zijn huidige opzet niet door het College van B&W zal komen. Dat is ook al aan de indiener van het plan meegedeeld. Beide wethouders vinden dat groen in de wijk belangrijk is. Wel vindt Harrie Bosch dat een verbetering van het pand de uitstraling van het park kan verbeteren. De aanvrager zal een nieuw plan moeten maken. Hierbij zal overleg gezocht worden met de buurt en afstemming gevonden moeten worden met het plan voor de herinrichting.

Continue reading Goed nieuws voor het Monicahof