Taboe laaggeletterdheid doorbreken

Nederland kent ongeveer 1,5 miljoen mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Van hen wonen 26.000 in de provincie Utrecht. Tweederde van de laaggeletterden is in Nederland geboren, het overige deel heeft een niet-Nederlandse achtergrond. Bij veel mensen gaat het om laaggeletterdheid. Deze mensen schamen zich er vaak voor en nemen nauwelijks deel aan activiteiten in de buurt of op school. De provincie Utrecht wil dat het aantal laaggeletterden in de provincie minder wordt en het aantal mensen dat deelneemt aan cursussen of andere leervormen op het gebied van lezen en schrijven toeneemt.

Mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven ondervinden dagelijks problemen: bij het boodschappen doen, het werken met de computer of bij het voorlezen aan (klein)kinderen. In de provincie Utrecht is twaalf procent van de bevolking tussen de 15 en 75 jaar laaggeletterd. Vijftig procent daarvan woont in de vijf grootste gemeenten: Utrecht, Amersfoort, Veenendaal, Nieuwegein en Zeist. Daarvan zit weer een groot gedeelte in de bekende vogelaarwijken

Continue reading Taboe laaggeletterdheid doorbreken