Een kwestie van betrokkenheid

Op donderdag 11 december is de voorlichtingsfilm ‘Een kwestie van betrokkenheid’ getoond aan alle geïnteresseerden van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van gemeente Utrecht. Het bleek best interessant om te weten wat er nu precies gebeurt als een jongere wordt...

De Vreedzame Wijk

De toename van agressie en geweld hebben in het onderwijs geleid tot ordeproblemen en toenemende gedragsproblemen van kinderen. Tegen deze achtergrond heeft Eduniek in 1999 De Vreedzame School ontwikkeld, een programma dat kinderen leert om goed met conflicten om...

Vliegermonument

Wat is belangrijker? Vier monumentale, 70 jaar oude Italiaanse populieren of behoud van de oorspronkelijke staat van het Vliegermonument uit 1938 aan de Van Maasdijkstraat / Wethouder DM Plompstraat (Zuilen). De gemeente had eerder een kloek besluit genomen (bomen kappen), maar...