Leefbaarheidbudget eerste helft 2008

Het jaar 2008 betekent de start van leefbaarheidsbudgetten van één miljoen euro per wijk. We kunnen inmiddels constateren dat de weg naar het LBB langzaam gevonden wordt door de inwoners van Noordwest.

In totaal zijn stadsbreed in het eerste half jaar ruim 4200 initiatieven gehonoreerd. Gemiddeld bedroeg onze ondersteuning ongeveer 1100 euro per initiatief.  Voor Noordwest was het aantal 139 met een gemiddeld bedrag van 2920 euro.

Goede suggesties zijn nog altijd welkom !  Zelf aanvragen ?

Continue reading Leefbaarheidbudget eerste helft 2008

Onderverhuurder moet voortaan winst terugbetalen

Huurders van sociale woningen die hun huis illegaal onderverhuren, raken bij ontdekking niet alleen het huurhuis kwijt, maar moeten ook de gemaakte winst afstaan. Dat heeft het Gerechtshof in Amsterdam bepaald.  Het Hof honoreerde de eis van Ymere dat de vrouw het huis opgeeft en een schadevergoeding betaalt die gelijk is aan haar veronderstelde winst: 13.800 euro. Welke naheffing de huurster nog meer gaat krijgen en hoe hoog die zijn is op dit moment nog onbekend.

Daarnaast heeft de belasting dienst nu de mogelijk tot een naheffing en kan de uitkerings instantie een terugvorderingprocedure starten. De betrokken verhuurder had immers extra inkomsten van minimaal 6000 euro per jaar waardoor ook de huursubsidie teruggevorderd kan worden.

 

Elke keer dat een woning aan de reguliere markt wordt onttrokken is een gezin of persoon die netjes op de beurt wacht de dupe. Zij moeten daardoor langer wachten op een woning. Door woonfraude is de rechtvaardige woonruimteverdeling in het geding

Continue reading Onderverhuurder moet voortaan winst terugbetalen

Theo Pouw oorzaak stank Zuilen

De hevige stank die sinds enkele maanden over de wijk Zuilen giert en ver daarbuiten, is gelokaliseerd bij een bedrijf op Industrieterrein Lageweide. Het kostte ambtenaren van de gemeente en de provincie weken ‘snuffelen’ om te achterhalen waarom de stankoverlast in Zuilen afgelopen maanden weer explodeerde. Dit keer waren niet slechts de twee grote veevoederbedrijven of afvalverwerker AVR op Lage Weide de oorzaak, maar vooral het bedrijf Theo Pouw, zo zegt de gemeente. Honderden klachten kwamen bij gemeente en provincie binnen, in de maanden juni, juli en augustus. Niet de weeïge lucht van veevoer, maar een odeur van een weeïge, verrotte spruitjeslucht, rotte eieren en andere viezigheid teisterde de wijk. Een rioollucht waar je misselijk van wordt.  Sommige bewoners maakten zich zorgen over hun gezondheid.

Continue reading Theo Pouw oorzaak stank Zuilen