Berlage Burcht: Gaat het wel of niet gebeuren ?

Na lang gesteggel over de bouwvergunning lijkt er schot te komen in de ontwikkelingen aan de Berlagestraat / van Maasdijkstraat / Amsterdamsestraatweg. Hier is een bedrijfspand dat vroeger in gebruik was als groothandel voor levensmiddelen en later voor bouwmaterialen. Vele discussies zijn er geweest over verschillende onderwerpen zoals de bouwhoogte, het bestemmingsplan, de gebruikte ruimte, het aantal parkeerplekken en de locatie van parkeerplekken. Nu lijkt het toch dat er 80 mini appartementen gaan komen op deze locatie maar over parkeerplekken zijn de laatste woorden nog niet gevallen. Hoeveel er zullen komen en waar is nog onbekend. 

Continue reading Berlage Burcht: Gaat het wel of niet gebeuren ?

SSH Utrecht dé Studenten huisvesting

SSH Utrecht is dé studentenhuisvester in de regio Utrecht. Sinds 1956 verhuurt, bouwt en beheert de SSHj woonruimte, met name aan studenten en bijzondere groepen jongeren. Men verhuurt nu ruim 9500 kamers en woningen.
 
De SSH zien het als onze grootste opgave om de wachttijd voor kamers in Utrecht terug te brengen. Dat betekent: bouwen, aankopen, tijdelijk beheer en het bevorderen van doorstroming. Lees meer over de ambities in het Ondernemingsplan 2008 – 2012 en over de verschillende projecten, of lees het  jaarverslag 2007.

Ook kwaliteit vindt men heel belangrijk. De SSH wil graag dat de huurders met plezier blijven terugkijken op hun studietijd in Utrecht.
SSH Utrecht is één van de acht studentenhuisvesters die landelijk samenwerken binnen Kences, het Kenniscentrum Studentenhuisvesting.  

Uitbreiding van het aantal kamers en woningen voor studenten is dé opgave voor SSH Utrecht. Naast nieuwbouw, heeft men ruim 1000 studenten tijdelijk gehuisvest in complexen die op termijn gesloopt worden. Ook proberen wij regelmatig panden aan te kopen.

De SSH opgave tot 2008:

  • 1200 kamers en woningen in tijdelijke verhuur,
  • nieuwbouw van 900 kamers en woningen,
  • uitbreiding met 240 kamers en woningen door aankoop van panden.

De nieuwbouwplannen richten zich vooral op Universiteitscentrum De Uithof. 
De ambitie is om De Uithof te ontwikkelen tot een volwaardige campus met 2500 kamers en woningen én bijbehorende faciliteiten.

Continue reading SSH Utrecht dé Studenten huisvesting

Nieuwe woonwijk aan de Vecht in Noordwest

Op het terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie tussen winkelcentrum Overvecht en de vecht komen woningen. Door nieuwe technologie is voor de, bijna aan het zicht ontrokken, waterzuivering in de toekomst slechts twee van de huidige zeventien hectare nodig. De gemeente Utrecht, de provincie Utrecht...

Geschiedenis van de Pedagogenbuurt

W.C. van Hoorn, de gemeentearchitect van Zuilen, was een inventief en geëngageerd man. In de beperking toonde zich de meester: bij de schaarste aan mankracht en bouwmaterialen in de naoorlogse periode kwam hij tot het ontwerp van de fameuze gele scholen en fraaie maar uitermate goedkope woningbouw, waarmee grote buur Utrecht werd afgetroefd. Vlak voor de annexatie van Zuilen in 1956 werd naar zijn ontwerp de Pedagogenbuurt opgeleverd: twaalf blokken in strokenverkaveling met 416 woningen in vier woonlagen. Het wijkje lag langs de as van Berlage – of beter: de voortzetting hiervan richting een gebied met sportvoorzieningen, waaronder die van de roemruchte voetbalvereniging Elinkwijk. 

Continue reading Geschiedenis van de Pedagogenbuurt

Unieke samenwerking resulteert in Gezondheidscentrum Ondiep

Op vrijdag 4 juli jl. heeft de feestelijke opening van het Gezondheidscentrum Ondiep plaatsgevonden op het Boerhaaveplein 100. Het Gezondheidscentrum is een mijlpaal voor deze wijk die opklimt uit een periode van sloop, nieuwbouw en renovatie. Het voormalig pand van Portes is het afgelopen jaar compleet door Mitros gerenoveerd tot een modern centrum met een frisse uitstraling. 
Dit soort maatschappelijk vastgoed draagt bij aan het goed wonen in een wijk en heeft daarom de warme belangstelling van woningcorporatie Mitros. Het Gezondheidscentrum heeft een belangrijke functie in de wijk. Huisartsen, fysiotherapie, apotheek en Portes (maatschappelijk werk) zijn er inmiddels gehuisvest. Binnenkort komt daar geestelijke gezondheidszorg bij. Alles op één plek is handig voor bewoners en efficiënt voor de partijen in het pand.

Continue reading Unieke samenwerking resulteert in Gezondheidscentrum Ondiep

Springertuin Zuilen

De Springertuin Zuilen, de voormalige ‘tuin van Daelwijck’ ligt in Noordwest Utrecht aan de burgemeester Norbruislaan. De Stichting Zuilen en Vecht beheert de Springertuin en verwacht deze in 2008 in bezit te krijgen. Het doel is om de Springertuin weer geheel in oude staat te herstellen, inclusief de grote moestuin, die nu helemaal verdwenen is. Zuilen en Vecht doet dit samen met vrijwilligers en donateurs. Om de donateurs en de vrijwilligers iets terug te geven, verbouwt Zuilen en Vecht, in samenwerking met Slot Zuylen nu al groente in de moestuin van Slot Zuylen. Uiteindelijk moet de Springertuin zelf de bron voor mooie, gezonde en onbespoten groente en fruit worden. Voor de wijk en door de wijk.

Continue reading Springertuin Zuilen