Wandelen langs de vechtoevers van Zuilen met het IVN.

Zondag 8 juni werd er onder leiding van het IVN gewandeld langs de vechtoevers van Zuilen. Deze wandeling was de negende in een reeks van twaalf van de IVN Estafette ‘Stappen door de Utrechtse landschappen’. Het IVN heeft deze estafette georganiseerd  om o.a. het belang van ecologische verbindingen bij inwoners en bestuurders onder de aandacht te brengen.

Ecologische verbindingen of verbindingszones zijn stroken/gebieden bestaande en nieuw aangelegde natuur die los liggende natuurgebieden met elkaar verbinden. Het is de bedoeling vóór 2018 in Nederland een samenhangend netwerk van bestaande en nieuwe natuurgebieden te hebben. Dit noemt men de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Doel is dat dieren en planten zich van het ene naar het andere leefgebied kunnen verplaatsen om zo te voorkomen dat bepaalde soorten uit onze omgeving verdwijnen en zelfs uitsterven.
Om dit voor elkaar te krijgen hebben de provincies plannen opgesteld. Zo is er voor de provincie Utrecht  een programma ecologische verbindingszones en zijn er natuurgebiedsplannen gemaakt. Het is belangrijk dat deze zones en plannen opgenomen worden in gebiedsgerichte projecten  op provinciaal en lokaal niveau om ze ook daadwerkelijk uit te voeren. Ook moet men delen van ecologische verbindingszones die buiten de natuurgebiedsplannen vallen proberen op te nemen in gebiedsgerichte projecten.

 

Continue reading Wandelen langs de vechtoevers van Zuilen met het IVN.

De fanfare leeft!

Het Koninklijk Zuilens Fanfare Corps (ZFC) speelt in samenwerking met muziektheater TAMAR en met ondersteuning van de Vrede van Utrecht de muziektheatervoorstelling Fanfare de Wetering in Utrecht. De voorstelling wordt op 11 en 13 juli gespeeld en begint op het Grootmeesterplein in de wijk Zuilen. Om ook in de toekomst zichtbaar te blijven realiseert het ZFC momenteel een muziekwerkplaats met subsidie van de Gemeente Utrecht. De muziekvereniging wil met haar tijd mee gaan om enthousiaste en jonge muzikanten aan te trekken.

Continue reading De fanfare leeft!

Feestelijke opening Duijfhuijsplein.

Op  31 mei was het dan zover: de feestelijk (her)opening van het Duijfhuijsplein. Het plein is het middelpunt van het wijkje ingeklemd tussen de   Sweder van Zuylenweg , de Amsterdamsestraatweg, Marnixlaan en de van Egmondkade. Bewoners beheren het plein en de speeltuin al jaren zelf, en onlangs heeft de speeltuin een forse opknapbeurt gehad. Dit werd gevierd met een groot feest met allerlei activiteiten. Wethouder Rinda den Besten opende de speeltuin symbolisch door een snoepsleutel te happen uit een bak met water. Na een middag met voetballen, zaklopen en spijkerbroek hangen was het rond vijf uur tijd voor een buurtborrel.  Contacten werden gelegd en het weer en de stemming waren opperbest. Van een geslaagd feest mag gesproken worden en daarom de moeite waard om te herhalen.

Continue reading Feestelijke opening Duijfhuijsplein.