Verslag informatiebijeenkomst op 21/04/08 over asbest aan de Fortlaan.

Rinda den Besten, Wijkwethouder Noordwest en Wethouder Volksgezondheid, Jeugd en Onderwijs heet iedereen welkom. Enkele omwonenden van de Fortlaan zijn verhinderd. Scouting Zuilen is ruim vertegenwoordigd.

Willy Verbakel geeft het verloop van de avond aan.

Robby Haan beheerder Vastgoed Stadsontwikkeling verteld wat er is aangetroffen op de Fortlaan en met name op het terrein van Van Vliet
Er is al lang bekend dat er vervuiling is in het gebied, maar het was tot op heden niet urgent genoeg om er iets mee te doen. Omdat het een toekomstige bouwlocatie is en op dit moment de mogelijkheden daarvoor worden onderzocht, is er nader onderzoek gedaan door het bedrijf Tauw Op 15 april kwam Tauw met een rapport waaruit bleek dat  in het puin wat gebruikt is als verharding, asbest zit. Op advies van Tauw heeft de gemeente besloten het gebied af te dekken.

Continue reading Verslag informatiebijeenkomst op 21/04/08 over asbest aan de Fortlaan.

Groen Zuilen

Zonder paraplu in de auto stappen, daar is vanaf eind 2006 niets vreemds aan in de nieuwe Utrechtse Pedagogenbuurt. Op de plek waar ooit de Minister Talma- / Pedagogenbuurt heeft gestaan, verrijst een echte parkwijk.

Huur en koop
Groen Zuilen is een van de projecten in de veranderende wijk Zuilen, met 8 bouwblokken gemengde huur- en koopwoningen, ruime eengezinswoningen en prachtige appartementen. De bouw die in fases wordt uitgevoerd, bestaat in totaal uit 377 woningen; 119 huurwoningen en 258 koopwoningen. De huurwoningen worden door Mitros verhuurd. De koopwoningen worden door projectontwikkelaar Johan Matser aangeboden via enkele makelaars. Kijk voor meer info over koop op http://www.groenzuilen.nl/  

Continue reading Groen Zuilen

Queeckhovenplein: Wat staat er te gebeuren?

Het project valt onder de DUO-overeenkomst (De Utrechtse Opgave) en in WOP 1 & 2 (wijk Ontwikkelingsplannen Zuilen) en daarin staat het project als sloopproject aangemerkt. Mitros is voornemens om de complexen te slopen en heeft ook deze afspraken gemaakt met de gemeente.  Voor sloop is een draagvlak van de meerderheid van de bewoners nodig. Kort voor de zomervakantie werd het zogenoemde woonwensenonderzoek gehouden. Inmiddels zijn de uitkomsten hiervan bekend:

Vanaf 2007 worden de huurders van de complexen waar het omgaat in ieder geval elk kwartaal geïnformeerd over de stand van zaken in het traject. Deze nieuwsbrieven zijn dan ook beschikbaar op onze website. Als u op de hoogte wilt blijven van dit project, kunt u het beste geregeld onze website bezoeken. 

  • 62% van de huishoudens is vóór sloop
  • 84% van de bewoners is vóór sloop
  • Ruim de helft wil graag verhuizen binnen Zuilen
  • 23% wil graag terugkeren in de nieuwbouw

Het woonwensenonderzoek is de eerste stap om uiteindelijk tot sloop en nieuwbouw te komen. De uitkomsten worden gebruikt om een goed sociaal plan op te stellen. Daarmee wordt gezorgd dat er voldoende kansen zijn om een nieuwe woning te vinden en daarbij genoeg begeleiding is.

Continue reading Queeckhovenplein: Wat staat er te gebeuren?

Geuzenwijk

Mitros is van plan om aan de rand van Geuzenwijk nieuwe woningen te bouwen. Er worden ongeveer 229 nieuwe woningen gebouwd op dezelfde plek waar eerst 227 woningen stonden. De plannen maken deel uit van het programma ‘Utrecht Vernieuwt’ en het Wijkontwikkelingsplan Zuilen’. 

Marnixlaan en omgeving (fase 1: Buitenring)
Het project bestaat uit twee fases. Het plan betreft de eerste fase van de aanpak van het project Kop Geuzenwijk.
 Zie verder Geuzenveste.

De oorspronkelijke bebouwing van de Marnixlaan en omgeving bestaat voornamelijk uit boven- en benedenwoningen. Deze ‘gestapelde bouw’ wordt als eerste gesloopt. De even nummers aan de Koppestokstraat horen ook bij fase 1, omdat dit blok vastzit aan de gestapelde bouw. De plannen voor de tweede fase worden later besproken. 

Continue reading Geuzenwijk

4 mei 1

4 mei herdenking

4 mei 1Ieder jaar op 4 mei valt er twee minuten stilte over Nederland. Allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden, of waar ook ter wereld, zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesmissies worden dan officieel herdacht. De kracht van de officiële herdenking ligt in het feit dat er publiekelijk uiting wordt gegeven aan het gevoel van respect voor mensen die het slachtoffer werden van oorlog en onvrijheid. Vele organisaties staan voor een veelheid aan ervaringen in en na de Tweede Wereldoorlog: verzetsmensen, slachtoffers van concentratiekampen en internering, burgerslachtoffers en militairen. Veel van deze ervaringen vinden hun uitdrukking in een van de meer dan 2000 oorlogsmonumenten die inmiddels overal in Nederland zijn opgericht. Daarnaast hebben alle betrokkenen hun eigen verhaal over wat de oorlog met hen deed. Ze denken aan familie, vrienden, strijdmakkers tijdens die twee minuten stilte, of tijdens de verschillende herdenkingen die op andere tijdstippen worden georganiseerd. Elk jaar is op 4 mei om 20:00 dan ook een drukte van belang op het prins Bernhardplein.

Continue reading 4 mei herdenking

Advies naar het College

In oktober 2007 stuurde de wijkraad Noordwest een advies naar het college m.b.t. de problematiek die gerelateerd is aan het omzetten van een zelfstandige woning in onzelfstandige eenheden.  Dit na aanleiding  van vele klachten en machteloosheid van individuele bewoners die geconfronteerd werden met de gevolgen. Problematiek die vooral gevolgen heeft voor de leefbaarheid en woningvoorraad in de wijk.  Onlangs heeft het college mede hierdoor besloten een aantal maatregelen te nemen. Continue reading Advies naar het College

Fontein in Zuilen

Vrijdag 18 april wordt er in park De Watertoren in Overvecht een fontein geopend door Rinda den Besten. De fontein werd eind 2006 aangevraagd bij de gemeente. Deze aanvraag werd positief ontvangen en behandeld als een Recht van Initiatief.

Dan rijst, niet voor de eerste keer, de vraag: hoe zit het toch met de fontein in Zuilen.
 
Eind 2005 had het college van burgemeester en wethouders al ingestemd met het definitief ontwerp voor het kunstwerk op het Plein van Berlage. Het ontwerp van de kunstenaar Gerhard Metz (voor een bedrag van 550.000,00 Euro) was ruim een jaar hiervoor al door de bewoners gekozen. Dat betekent dat dit hele gedoe om de fontein van Zuilen al ruim vier jaar duurt! E.e.a. is ook te lezen in een vorig bericht over deze kwestie.
Dan hebben ze het in Overvecht heel wat sneller voor elkaar. Maar ja, misschien is dat geen kunstwerk.

 

Continue reading Fontein in Zuilen