Hart van de straatweg

Hart van de straatweg  is een ondernemers vereniging van de Amsterdamsestraatweg. De ondernemers van de Amsterdamsestraatweg heten u van harte welkom op deze site! Wij hopen u als bezoeker te voorzien van voldoende informatie en u nóg enthousiaster te...

Renovatie van Complex 8

Woningcorporatie Portaal en de bewonerscommissie ‘Initiatiefgroep Complex 8’ hebben al enige tijd geleden overeenstemming bereikt over de aanpak  van deze buurt tussen Niftrarlakeplantsoen en Daelwijcklaan.  Inmiddels zijn we toe aan de daarwerkelijke uitvoering daarvan. Complex 8 aan het Niftarlakeplantsoen wordt geheel vernieuwd. Geen volledige sloop en nieuwbouw, zoals eerst gedacht werd. Nee, ongeveer de helft gaat tegen de vlakte, maar verder wordt er gerenoveerd en ‘opgetopt en bijgeplint’. Waarschijnlijk zal de sloop in de loop van dit jaar beginnen. Daarna volgen de nieuwbouw en renovatie.

 

De gemeente heeft inmiddels de bouwvergunning verleend en daardoor kan met Hof 1 (het meest zuidelijke gebied tussen Prinses Margrietstraat en Soetendaallaan) volgens planning in oktober 2008 begonnen worden.

Als het hele traject volgens schema verloopt zijn Hof 2 en Hof 3 in 2011 aan de beurt. Van de 175 nieuwe of gerenoveerde woningen wordt maar één derde deel als koopwoning opgeleverd.

Continue reading Renovatie van Complex 8

Vorstelijk complex

Aan het Prins Bernhardplein staan twee van oorsprong prachtige oude schoolgebouwen die niet meer geschikt zijn voor basisonderwijs. Sterker nog.. op het moment is het zlefs gevaarlijk ze te betreden op somige plekken. Ze zijn monumentaal maar helaas zwaar...

Zuilen Fortlaan

De Fortlaan is een "verborgen" stukje Zuilen. Het is verstopt aan de Vecht ter hoogte van de Zwanevechtvijver. Het gebied is nu in gebruik door aan de ene kant bewoning en aan de andere kant ondernemers. Dit stukje heeft heel veel...

Huis Pijlsweerd

Het huis Pijlsweerd heeft waarschijnlijk in de zuidhoek van het Noordse Park gelegen, aan de Oude Pijlsweerdstraat bij de Oudenoord binnen de gemeente Utrecht. Ontstaansgeschiedenis Over dit huis bestaat veel onzekerheid. We komen de naam Pijlsweerd al tegen in...