1.1 miljoen euro voor de herinrichting Noordse Park is rond…

Vandaag donderdag 25 september 2008 is door de Gemeenteraad ingestemd om 1,1 miljoen beschikbaar te stellen voor de herinrichting van het Noordse Park. Ook het amendement om grip te houden op de uitvoering van fase 1,5 en 6 is aangenomen, waarin ook opgenomen dat de initiatiefgroep actief participeert en bij de besluitvorming wordt betrokken.

We kunnen als bewoners op een mooi eerste resultaat terug kijken. Want…we zijn er nog niet. Om de rest van ons plan uitgevoerd te krijgen hebben we nog ongeveer 5 miljoen euro nodig. Toch is deze 1,1, miljoen euro al veel meer dan we in eerste instantie toegezegd kregen.

Iedereen die mee geholpen heeft en mede dit burgerinitiatief heeft ondertekend bedankt. Kijk op deze website nogeens rustig naar fase 2, 3 en 4 waar we nu het komende jaar een begin mee kunnen maken.

Fantastisch nieuws!

In het Voorlopig ontwerp februari 2008 (PDF, 3,76 MB) kunt een beeld te krijgen van hoe het Noordse Park eruit zou kunnen komen te zien.