Wijkplatform Utrecht Noord- West i.o.

De wijkraad is voor en door bewoners van de wijk. Doelstelling is om gevraagd en ongevraagd adviezen te geven aan de gemeente over het reilen en zeilen van de wijk en de gevoelens en behoeftes van de bewoners,  ondernemers en andere gebruikers van de wijk. Hiervoor is natuurlijk input nodig. We werken dan ook aan de situatie waarin alle bewoners een stem hebben en gehoord kunnen worden. Op basis daarvan kan de wijkraad bewoners, bewonersgroepen en de gemeente adviseren hoe te handelen